Hans en Nel van Dorp

Hans en Nel van Dorp - Waarmakers

 

Hans en Nel weten helaas uit eigen ervaring, wat de impact is van een ziek kind of familielid. En hoe belangrijk dan een laatste droom is, en dat deze nog op tijd vervuld wordt. Ondanks hun eigen verdriet hebben zij zich altijd ingezet voor diverse goede doelen voor ernstig zieke kinderen of volwassenen. Jarenlang waren zij verbonden aan de Stichting SportZeskamp, en gingen mee met de (inter)nationale sponsortochten van de New York Steppers. Duizenden kilometers legde Hans af voor het Goede Doel. Meesteppend op de driepersoons superstep,en later op zijn motor als escorte. En ook maakte hij duizenden foto's om alles vast te leggen, als herinnering voor de vele mensen die meewerkten. Zo verzamelden ze veel geld in voor diverse goede doelen: ook jarenlang voor Hartsdromen.

In 2015 werden de supersteps leterlijk aan de wilgen gehangen en omgevormd tot een prachtig kunstwerk. Deze Stepboom is nu te bewonderen  op de rotonde Groene Kruisweg in het centrum van Hoogvliet. Zodat ook zij, net zoals de andere steppers van rond de 60 jaar, het fysiek wat rustiger aan kunnen doen. Sindsdien zijn ze lid van Hartsdromen: want het blijven dromenvervullers in hart en nieren.

Waar we ze ook voor bellen: ze staan altijd klaar voor een ander!