nolinuitgevers

Vereniging Hartsdromen bestaat sinds 14 februari (Valentijnsdag) 2009. De vereniging is gevestigd in Den Bosch, maar is landelijk actief. Het doel van de vereniging bestaat vooral uit het inspireren van mensen om hun dromen niet langer uit te stellen, maar om hun dromen te gaan leven. Vereniging Hartsdromen schudt mensen wakker door middel van het vervullen van laatste wensen van nog mobiele mensen van boven de 18 jaar. De mensen die worden geholpen door de vereniging hebben vaak spijt dat ze hun dromen nog niet hebben kunnen waarmaken. Het zijn dromen die mensen nog hebben en waarvoor ze nu tijd tekort hebben. Mensen die denken; als mijn droom vervuld is en ik dit gedaan heb, kan ik het leven rustiger loslaten.

De vereniging organiseert veel individuele laatste droomwensen en jaarlijks terugkerende leef-je-droomdagen. Een voorbeeld van een aansprekende droom is dat iemand graag een rondleiding wilde bij een super-de-luxe privé scheepsjachtenbouwer, waar je als particulier niet binnenkomt. De vereniging heeft ervoor gezorgd dat deze droom is uitgekomen. Ook was er een jongen van 21 jaar, die al veel jaren ziek was. Deze jongen was nog nooit op vakantie geweest en droomde van een luxe overnachting in een vijfsterrenhotel met bubbelbad. Ook deze droom is uitgekomen. Ook vervult Vereniging Hartsdromen kleine dromen, zoals nog eens paling eten of een bezoek  aan  Madurodam. Recent is er een droom vervuld voor een man die wenste met zijn hele familie te zeilen. Er is toen een groot zeilschip gehuurd om deze droom uit te laten komen.

Gemiddeld vervult de vereniging 1 droom per twee weken. Er komt immers een behoorlijke organisatie kijken bij het goed en verantwoord vervullen van een droom.  Maar als het moet, meer!

Vereniging Hartsdromen kent momenteel 32 leden. Ongeveer 1/3 van deze leden zijn actief als dromenvervuller en helpen mee met de organisatie van de droomdagen. De rest van de leden helpt ook mee met  allerlei ondersteunende acties, zoals fondsenwerving en naamsbekendheid. Naast deze activiteiten geeft de vereniging een ledenmagazine uit. Dit doet de vereniging in samenwerking met Nolin Uitgevers,  twee keer per jaar.

Nolin Uitgevers heeft ervoor gezorgd dat de vereniging een ledenmagazine uitgeeft. Hierdoor is de band tussen vereniging en leden heel erg versterkt. Ook zorgt het magazine ervoor dat de sponsoren en relaties kunnen zien wat Vereniging Hartsdromen doet en waar zij mee bezig zijn. In het magazine wordt immers stil gestaan bij de achtergrond van het ‘waarom de vereniging doet wat zij doet’.

Voordat het ledenmagazine werd uitgegeven werd er een jaarlijkse algemene ledenvergadering georganiseerd door de vereniging, maar hier was altijd maar de helft van de leden aanwezig. Een ledenmagazine is volgens de vereniging veel fijner, het daadwerkelijk overhandigen van een magazine aan mensen is prettig.

De samenwerking tussen Nolin Uitgevers en Vereniging Hartsdromen bestaat al sinds februari 2014. Nolin Uitgevers geeft zowel het ledenmagazine uit, als de affiches. De affiches van de vereniging worden landelijk verspreid en afgedrukt en geleverd naar behoefte. Als er bijvoorbeeld een actie is, dan worden er affiches bijbesteld door de vereniging bij Nolin Uitgevers.

Het ledenmagazine wordt in elkaar gezet door Nolin Uitgevers. Hiervoor levert de vereniging verschillende bijdragen aan van de leden. Als de leden dromen vervullen, wordt daar vaak een verslag van geschreven. Dit wordt in het ledenmagazine opgenomen. Ook staat er informatie in over het bestuur en de organisatie zelf. Bijvoorbeeld wat er bereikt is in het afgelopen halfjaar qua doelstellingen. Daarnaast zijn er altijd herinneringspagina’s in het magazine opgenomen.

De mensen die zijn overleden, waarvan de vereniging een laatste droom heeft vervuld, worden op deze pagina’s herinnert. Ook staan er in het magazine inspirerende interviews met gewone mensen, die hun dromen leven.

Nolin Uitgevers zet het magazine in elkaar en ze benaderen lokale ondernemers om het magazine mede mogelijk te maken. Dit doen ze voor de vereniging kosteloos. Ook dit zorgt voor naamsbekendheid. Hierdoor komt het ook  wel eens voor dat mensen opbellen en een feestlocatie of een raceauto aanbieden om een droom te vervullen. Dat is zeer waardevol voor de vereniging.

De vormgever van Nolin Uitgevers is ook onmisbaar voor de vereniging. De vormgever vertaalt alle wensen van de vereniging in een heel kleurrijk magazine, waar de vereniging volop complimenten over krijgt.

De samenwerking tussen de vereniging en Nolin Uitgevers is zeer professioneel en warm. Nolin Uitgevers wordt gezien als de beschermheer van Vereniging Hartsdromen. De vereniging voelt de persoonlijke betrokkenheid van de heren Datema bij de vereniging. Denise Maassen, oprichter en voorzitter van Vereniging Hartsdromen is enorm trots op de magazines. ‘Het is heel fijn dat we de ondersteuning hebben van Nolin Uitgevers, anders zouden we dit nooit hebben kunnen oppakken.’

De slogan van de vereniging is: Blijf leven, blijf dromen. Ook als je te horen hebt gekregen dat je maar kort te leven hebt. ‘Door de jaarlijkse uitgaven van Nolin Uitgevers is ook onze vereniging tot leven gekomen’, aldus Denise Maassen: oprichter, voorzitter maar vooral:  dromenvervuller!